Kort om meg

Spisestuen min

Stuen min.

Jeg ble ferdig utdannet som barnevernspedagog sommeren 2007 etter tre år på Høyskolen i Telemark. Gikk ut med B i snitt og fikk A som sluttkarakter det siste året. De to første årene hadde jeg B som slutt karakter.

Etter 10 år i Bufetat startet jeg hos ComTech på Øya i mai 2017. Startet som driftkonsulent, men etter 6 uker gikk jeg over i rollen som Leder for driftavdelingen. Veldig morsomt å jobbe fulltid med IT igjen, har jo hele tiden holdt meg oppdatert, og har drevet eget firma siden 2010. Men likevel noe å jobbe profesjonelt med det igjen.

Oppdatert 21.06.2017

Gamle dager

Jeg ble født i Tønsberg en kald januar dag i 1978. Men jeg har bodd i Larvik stort sett hele livet mitt. Er oppvekst på Tagtvedt, som vel har ett noe frynsete rykte på seg, men jeg har aldri vært ufornøyd med Tagtvedt, og mine beste venner stammer alle fra Tagtvedt området. Jeg sviktet Larvik til fordel for Bodø i en periode på litt over to år, men flyttet tilbake til hjembyen i 2000. Av skoler gikk jeg på Byskogen barneskole før jeg begynte på Mesterfjellet Ungdomsskole. Etter grunnskolen gikk jeg tre år på handelsskolen ( Farris Videregående Skole ) før jeg startet på arbeidslivet.

Flere bilder fra jeg var liten finner du her…….

Arbeidslivet frem til 2004

Mitt første møte med arbeidslivet var sommerjobbene mine på Rockwool her i Larvik. Her jobbet jeg for en avdeling som het Etterbehandlingen, og som det ligger i ordet, drev vi med etterbehandling av steinull produkter. Da jeg var ferdig med videregående skolen, jobbet jeg også noen måneder på Rockwool, og var på vei til å få fast jobb, da Widerøe’s Flyveselskap ringte en mandag tidlig i januar 1998. Onsdag samme uke satt jeg på flyet til Bodø, men på grunn av tåke, rakk jeg knapt å hilse på de som ville ansette meg, før jeg satt på flyet ned til Torp igjen. Men på fredagen samme uke, ringte Widerøe nok en gang og kunne fortelle meg at jeg hadde fått jobb.

Jobben gikk opprinnelig ut på å lære opp piloter og flyvertinner i Windows 95 og mail systemet Lotus Notes. Jeg skulle være stasjonert på Torp flyplass, og fikk først en kontrakt på tre måneder. Tiden gikk, og tre måneder ble til seks, og før jeg visste ordet av det, fikk jeg tilbud om å flytte opp til Bodø og begynne å jobbe på hovedkontoret i Bodø som IT konsulent. For en som akkurat var fylt 20 år, og ikke hadde noen utdannelse, var tilbudet veldig bra, og jeg flyttet opp til Bodø sommeren 1998. Jeg jobbet så som IT driftkonsulent frem til sommeren 2000, men da ble Widerøe rammet av dårlig økonomi, og måtte spare 200 millioner. I den prosessen, ble jeg overflødig på IT avdelingen, og fikk tilbud om å begynne i Stasjonsavdelingen, og da fikk jeg jobb på Torp.

Så sommeren 2000 flyttet jeg tilbake til Larvik, og startet på jobben på Trafikk avdelingen på Torp flyplass. Men etter bare ett halvt år, trengte plutselig IT avdelingen hjelp fra meg igjen, og i 2001 jobbet jeg 9 måneder for IT avdelingen, mens jeg bodde på hotell i Bodø. Da jeg skulle tilbake til Torp i 2002, ble det opprettet en helt ny avdeling med navn CLC ( “sentral laste kontroll” ). Vi var seks fast ansatte som satt på kontoret og drev med vekt og balanse beregninger på alle Widerøe’s avganger på Torp, Gardermoen, Stavanger og Bergen. Arbeidet går ut på å plassere vekt (passasjerer, bagasje og brennstoff ) slik at flyet er i balanse ved avgang. Er ikke flyet i balanse kan flyet i verste fall styrte under avgang eller landing, så arbeidet var både viktig og hektisk. I tillegg til Widerøe, hadde vi også Swiss Air og KLM fly. Planen var at Widerøe skulle spare store penger på å opprette CLC, siden alt arbeidet med lastepapirene ble gjort av oss og på data, og ikke manuelt av den enkelte som hadde ansvar for avgangen. Men slik gikk det ikke, og CLC ble lagt ned januar 2004.

Etter 2004 – Skole/praksis

Sa opp jobben i Widerøe januar 2004 og søkte meg inn på Høyskolen i Telemark. Gikk hjemme frem til mai da jeg fikk praksis plass (jobbet uten lønn) hos Trygg Oppvekst i Larvik kommune. Frem til høsten var jeg stort sett med oppsøkende ungdomsteam og var med på sommerjobb prosjektet der vi hadde ca 55 ungdommer i jobb. Jobb intervjuet de fleste av ungdommene, og hadde oppfølgning med timelister osv.

Fra høsten 2004 begynte jeg på skolen, samtidig som jeg begynte som miljøarbeider (fortsatt uten lønn) på RA Fritidssenter. Der var jeg en kveld i uken frem til klubben ble lagt ned i slutten av 2005.

Jeg hadde ingen problemer med å starte på skolen igjen. Litt rastløs til tider, men selve studiet gikk veldig bra. Leste vel i overkant mye i starten, men roet meg ned da jeg skjønte jeg hadde kontroll på saken. Med unntak av en C på en gruppe oppgaver har jeg kun fått B og A på alle oppgaver og eksamer alle tre årene. Det uten å jobbe alt for mye for karakteren. Så kan ikke klage i det hele tatt. Ekstra morsomt var det å avslutte utdanningen med A som sluttkarakter tredje året.

Barneverntjenesten 2005

Sommeren 2005 var jeg i barneverntjenesten i Larvik kommune. Fikk varierte og spennende oppgaver i løpet av sommeren, og fikk prøvd meg innenfor det meste barneverntjenesten kan tilby. I tillegg hadde jeg skole praksis på samme sted, og fikk nesten 6 måneder sammenhengende praksis fra barneverntjenesten. Nyttig erfaring som jeg tok med meg videre i utdanningen.

Holtanløkka 2006

Sommeren 2006 hadde jeg praksis på Holtanløkka akuttinstitusjon for barn (0-12 år). Her kommer barn når barnevernsvakta eller politiet har fått dem inn, og det er ofte barn i krise. Det var en utfordrende sommer, med mange barn som kom inn, og igjen fikk jeg verdifull erfaring som jeg tok med meg videre.

Skjerfheim 2006

Høsten 2006 startet jeg min første av fire praksisperioder på Skjerfheimkollektivet. Søkte skolen om å få utvide praksisperioden, som egentlig kun var 8 uker. Endte opp med 16 uker praksis. Jobbet også som vikar mens jeg gikk siste halvår på skolen, noe som gjorde at jeg var en god del borte fra skolen, men det hadde ingen betydning for utfallet siden jeg endte opp med A siste året. Vil heller påstå at praksisen gjorde slik at jeg fikk den karakteren jeg gjorde på eksamen.

Skjerfheim 2007

Jobbet i perioder ganske mye, og hadde blant annet en periode der jeg hadde jobbet 38 av 48 døgn. Endte opp med nesten 140 døgn totalt sett i løpet av 2007 og føler at jeg har fÃ¥tt prøvd meg innenfor alt Skjerfheim kan tilby. Har vært midlertidig kontaktperson og har vært med pÃ¥ motivasjonsturer, lett etter rømt ungdom, vært med pÃ¥ sommerferien til Baltikum osv….

I juli 2007 startet jeg også som tilkallingsvikar på Sandefjord ungdomssenter, men rakk bare å jobbe 10 vakter før jeg ble resten av året på Skjerfheim.

Sandefjord Ungdomssenter 2008

Fra Januar 2008 var jeg tilbake på Sandefjord Ungdomssenter (SUS) og både januar, februar og mars jobbet jeg mer enn 100% der. Til forskjell fra Skjerfheim er det tre skift, og jeg sover hjemme i min egen seng. Har stort sett jobbet kveldsvakter og helgevakter, men har hatt noen tidligvakter. Avsluttet arbeidsforholdet på SUS i slutten av april.

Gokstad 2008 – 2014/2016

Jeg startet på Gokstad i slutten av juni, da jeg fikk tilbud om et års engasjement, men allerede i november fikk jeg tilbud om fast jobb og takket ja til den. Jeg jobber som miljøterapeut i dag/kveldsturnus og jobber hver 4 helg. Siste årene jobbet jeg langturnus, som var to dager på, syv dager fri, to dager på, syv dager fri, så tre dager på (helg) og syv dager fri. I tillegg er jeg valgt som tillitsvalgt for enheten JUFS og er medlem av FO. Gokstad ble nedlagt 01.10.2014 men jeg var i Bufetat frem til 2016.

Comtech 2017

Begynte i Comtech i mai 2017. Comtech er et IT selskap i Larvik. Der driver vi bl.a drift av servere og utstyr, salg av ASP løsning, IT support osv. Gikk rask over til å ta over driftavdelingen og er nå Leder for driftavdelingen.

Fellesorganisasjonen (FO) 2009 – 2017

Etter jeg ble valgt som tillitsvalgt har jeg satt meg inn i lover og avtaler og har bestemt meg for å gjøre en god jobb som tillitsvalgt. I 2009 har jeg vært så heldig at jeg har fått være med på 5 ukeskurs (mandag til fredag) i regi av LO Stat. Jeg har deltatt på følgende kurs:

 • Temakurs: Skift og Turnus (Tjøme)
 • Temakurs: Personalpolitikk (Voss)
 • Trinn II: Organisasjonskunnskap (Trondheim)
 • Trinn III: Lover og Avtaler i Staten (Sørmarka)
 • Trinn IV: Forhandlinger i Staten (Trondheim)

Siden jeg har fått mange relevante kurs i løpet av 2009 har jeg også sagt at jeg kan delta mer i FO arbeid, og har dermed fått følgende verv i løpet av året:

 • Styremedlem i FO Vestfold (2009-2017)
 • Representantskapet FO Vestfold (2009-2017)
 • Valgkomiteen FO Vestfold (2009-2016)
 • Yrkesfaglig utvalg FO Vestfold (2009-2017)
 • Tariffpolitisk utvalg -  FO Vestfold (tariff omrÃ¥de staten)
 • Representantskapet FO Region sør (Bufetat)(2009-2014)
 • Valgkomiteen FO Region sør (Bufetat)(2009-2014)
 • Styremedlem i FO Bufetat region sør. (2010-2014)