I dag har solen skint fra delvis blå himmel. Temperaturen har ligger på 4.2 grader, men i solen har det vært «varmt».

Jeg har vært på årsmøte i FO Vestfold inne i Tønsberg i dag. Møtet begynte klokken 09.00 og varte frem til fire tiden. Det var mange saker og som «vanlig» begynte vi med god tid og gode diskusjoner, før vi avsluttet nokså raskt grunnet dårlig tid på slutten.

Dagen begynte med ett foredrag av Forbundsleder Rigmor Hogstad om FOs store satsning: «Uredde stemmer». Prosjektet kan oppsummeres med dette (hentet fra fo.no):

Uredde stemmer er FOs helse- og sosialpolitiske storsatsning i denne kongressperioden, og skal sikre at vi er mer målrettede i vårt politiske påvirkningsarbeid. Visjonen for prosjektet er at «Svikt i velferdsstaten synliggjøres og velferdsstaten styrkes!»

Etter et veldig bra foredrag, så gikk vi over på sakslisten, og siden det var årsmøte var det bl.a regnskap, budsjett og valg. Årsmøte er litt misvisende også, siden vi bare har det hvert andre år.

Jeg la frem valgkomiteens innstilling, og i dag var de fleste posisjoner på valg. Det var ingen overraskelser, og alle ble valgt enstemmig. Jeg ble valgt inn i følgende verv for den neste to års perioden: Styremedlem, Yrkesfaglig utvalg (barnevernspedagogene), tariffpolitisk utvalg og valgkomiteen. Det nye var at arbeidsgruppen til tariffpolitisk utvalg ble omgjort til et tariffpolitisk utvalg, og at jeg ble valgt inn i styret.

I morgen jobber jeg kvelden, så kan sove litt lenge. Så er det dagvakt på fredagen før jeg har fri i helgen.

Kommentarer er stengt.